Basisschool Reigerlaan

Op deze website kunt u lezen hoe we ons onderwijs vormgeven, wat onze manier van werken is, de sfeer op school maar ook wat we kinderen willen leren. Natuurlijk zult u ook diverse wetenswaardigheden en praktische informatie op deze website tegenkomen.
In onze schoolgids vindt u daarnaast nog meer gedetailleerde informatie.
 
Voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind(eren) zijn deze website en de schoolgids wellicht goede hulpmiddelen om een eerste indruk te krijgen. Maar om écht een goed en volledig beeld van onze school te krijgen, nodigen wij u van harte uit voor een inspirerende infomiddag met een rondleiding. U kunt dan de sfeer proeven en voelen die in onze school heerst - het klimaat waarin kinderen leren en waarin onderwijsmensen hun werk doen.
We bieden onderwijs nog steeds gefundeerd en voortbouwend op een rijke historie, hedendaags en toekomstgericht. We kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Binnen een stabiele organisatie willen we onderwijs bieden dat rust en continuïteit uitstraalt, maar dat tevens bruist van het leven. Onderwijs dat onze leerlingen, uw kinderen, voorbereidt op HUN toekomst, onderwijs dat hun onderzoeksvaardigheden ontwikkelt en dat hen uitdaagt om actief te leren en om actief deel te nemen aan de maatschappij. Daarom zijn we in mei 2018 begonnen met IPC (International Primary Curriculum), een curriculum dat een eigentijds programma aanbiedt waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.
Dát is SALTO- basisschool Reigerlaan, een school waar het fijn is om te leren, te werken en erbij te horen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Teuntje Versluis
Directeur SALTO-school Reigerlaan

 
 
  
 
SALTO basisschool Reigerlaan is gelegen aan de gelijknamige straat (Reigerlaan) in de buurt Villapark, dat deel is van de wijk De Laak. Naastgelegen buurt is Lakerlopen, ook behorende tot de wijk De Laak. De wijk De Laak is weer onderdeel van het stadsdeel Tongelre. De school ziet beide buurten als het primaire voedingsgebied, waaruit ook de meeste leerlingen komen.
De school is deels gehuisvest in twee monumentale panden, te weten het gebouw van de voormalige Nutsschool voor lager onderwijs (uit 1914) en dat van de voormalige Nutskleuterschool (uit 1928). Beide gebouwen zijn zeer karakteristiek.