Ouderbetrokkenheid

Aan de start van een nieuwe 'unit', ontvangt u als ouder(s)/ verzorger(s) op ouderportaal uitleg over de inhoud en de doelen van de nieuwe unit. Zo krijgt u een goed idee waar uw kind mee bezig is en kunt u thuis helpen en stimuleren in het leerproces. 
Kinderen moeten soms materialen van thuis meenemen of krijgen opdrachten waarbij kennis van familie nodig is (bijvoorbeeld een interview met opa of oma). Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit. 
In het Reigerbulletin of in het fotoalbum op ouderportaal zullen regelmatig foto's geplaatst worden van de verschillende mileposts, zodat u een beeld krijgt van waar de kinderen mee bezig zijn in die periode. Iedere unit wordt afgesloten met een presentatie. Voor deze presentatie wordt u via ouderportaal uitgenodigd. 
Inlog BasisOnline Ouderportaal