IPC in de praktijk

IPC werkt met overkoepelende thema's, de zogenaamde units. Per twee leerjaren (de zogeheten milepost) komen 5 units aan de orde.  De vakken staan niet meer los, maar zijn in elkaar verstrengend. Hierdoor kunnen de kinderen de diepte in met een onderwerp en leren  verbanden te zien en verbindingen te maken. De activiteiten die in een unit centraal staan, zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed wordt.
In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden:
- Natuurkunde en biologie
- Techniek (waaronder ICT)
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Maatschappelijke verhoudingen
- Tekenen en handvaardigheid
- Muziek
- Lichamelijke opvoeding (klein deel)IPC werkt met een vaste structuur. Deze wordt zichtbaar gemaakt voor de kinderen op de  leerwand.Elke unit begint met een inspirerend startpunt om kinderen te enthousiasmeren. Daarna wordt in de kennisoogst de voorkennis in kaart gebracht. Er wordt onder meer met mindmaps (visuele schema's) gewerkt. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden. Elke unit eindigt na de verwerkingsactiviteiten met de afsluiting. Hierbij worden vaak de ouders betrokken.


 
Inlog BasisOnline Ouderportaal