Het curriculumSinds mei 2018 werken we op SALTO-school Reigerlaan met het International Primary Curriculum (IPC) .
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daar hoort dan ook het onderwijs op in te spelen. Vele kinderen zullen later solliciteren voor een baan die momenteel überhaupt nog niet eens bestaat, dit vaak ook (tijdelijk) in een ander land dan het land waarin ze geboren zijn. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. SALTO-school Reigerlaan wil daar met het IPC in mee gaan door een programma aan te bieden voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.
 
Ervaring leert dat IPC de betrokkenheid van de kinderen opvallend verhoogt en het biedt ook kansen om kinderen op hun eigen niveau zo uitdagend mogelijk verder te laten ontwikkelen.
IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, gericht op de creatieve vakken en de zaakvakken. Het onderzoekend en actief leren staat centraal.
Het IPC is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. De kers op de taart is het "assessment for learning programma" waarbij kinderen nog actiever de regie van hun leerproces in handen nemen en duidelijk de te volgen stappen kennen om verder te komen in de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden.
 
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken.  Het programma weerspiegelt de nieuwste benadering ten aanzien van leren naar aanleiding van recent hersenonderzoek. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen en leerstijlen van kinderen. Het IPC-curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen, waaronder Nederland, gebruikt! Uiteraard zal er op onze school nog steeds heel veel aandacht zijn voor taal- en rekenonderwijs. De school is terecht trots op de resultaten die de kinderen voor deze vakken behalen. Dit succes willen we dan ook blijven bestendigen. Maar nu kan de school, dankzij IPC, nog veel meer kansen bieden aan de leerlingen om zich grondig en goed voor te bereiden op HUN toekomst, in HUN 21ste eeuw.

Klik hier voor IPC en de kerndoelen. 

  • Onze school wordt ondersteund en begeleid door IPC-Nederland.
  • IPC is getoetst aan de nieuwe Nederlandse kerndoelen. 
  • De Nederlandse inspectie heeft het IPC goedgekeurd. 
  • De IPC-units worden vooral in de middag gegeven. In de ochtend concentreren we ons met name op de basisvakken.
Inlog BasisOnline Ouderportaal