Fontys - Pedagogische academie
Ieder schooljaar bezoeken stagiaires van de Fontys Pabo onze school. We vinden het belangrijk mee te werken aan de voorziening van goed opgeleide leerkrachten. 
De eindverantwoordelijkheid van de stagiaire gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende leerkracht, ook als ze soms wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan. Dit laatste is het geval bij de vierdejaars studenten, die als LIO-stagiaire (leraar in opleiding) gaan ervaren wat het betekent als je gedurende langere tijd volledige verantwoordelijkheid voor de groep of gedeelte van een groep hebt. 

Summa College
Gedurende het schooljaar zullen er ook onderwijsassistent stagiaires zijn. Ze worden opgeleid om onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, onderwijsinhoudelijke taken te verrichten en begeleiden ze kinderen bij het verwerven van vaardigheden. Ook kunnen onderwijsassistenten kleine groepen kinderen ondersteunen. 
Inlog BasisOnline Ouderportaal