Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsprofielplan
hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van
ondersteuningsvoorzieningen.
Hier treft u het school ondersteuningsplan van salto basisschool Reigerlaan aan. 


De compacte versie van ons SOP staat in deze link.

 
Inlog BasisOnline Ouderportaal