Opvang

Samenwerking
Voor de opvang van kinderen voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties is SALTO-school Reigerlaan een samenwerking aangegaan met 'Korein', een instelling voor kinderopvang in Eindhoven en omgeving.
Een informatiepakket van Korein met inschrijfformulier kan bij Korein zelf worden aangevraagd.

De contactgegevens van Korein zijn als volgt:
adres:                    Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven
telefoon:               040-294.8940
e-mailadres:         info@koreinkinderplein.nl
website:                www.koreinkinderplein.nl
 
Diverse kinderen maken al gebruik van de opvang die Korein buiten schooltijd biedt. Ouders zijn daar echter volkomen vrij in. Er zijn ook diverse ouders die hun kind naar een andere instelling voor buitenschoolse opvang laten gaan, bv. SKON, Humanitas, Droomwereld, Kids Compagnie e.d.
Elke dag worden de kinderen door taxi's en/of busjes vanuit de BSO naar school gebracht en na schooltijd  ook weer afgehaald.

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein Kinderplein, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en TSO medewerkers, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein Kinderplein, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De kosten van de tussenschoolse opvang worden deels door de ouderbijdrage en deels door het reguliere schoolbudget gedragen. De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties wordt gedaan door Korein, hier zijn kosten aan verbonden.

Inlog BasisOnline Ouderportaal