Buitenschoolseopvang (B.S.O.)

Voor de opvang van kinderen voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties, de zgn. Buitenschoolse Opvang (BSO), is Salto basisschool Reigerlaan een samenwerking aangegaan met 'Korein', een instelling voor kinderopvang in Eindhoven en omgeving.
Een informatiepakket van Korein met inschrijfformulier kan bij Korein zelf worden aangevraagd.

De contactgegevens van Korein zijn als volgt:
adres:                    Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven
telefoon:               040-294.8940
e-mailadres:         info@koreinkinderplein.nl
website:                www.koreinkinderplein.nl
 
Diverse kinderen maken al gebruik van de opvang die Korein buiten schooltijd biedt. Ouders zijn daar echter volkomen vrij in. Er zijn ook diverse ouders die hun kind naar een andere instelling voor buitenschoolse opvang laten gaan, bv. SKON, Humanitas, Droomwereld, Kids Compagnie e.d.
Elke dag worden de kinderen door taxi's en/of busjes vanuit de BSO naar school gebracht en na schooltijd  ook weer afgehaald.

 
Inlog BasisOnline Ouderportaal