SALTO

Wil je weten wie SALTO is en waar wij voor staan? We vatten ons kernverhaal samen in een kort animatiefilmpje.

SALTO is een samenwerkingsverband dat in 2001 is ontstaan vanuit de voormalige Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (SATOE) en de Commissie voor Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs (COBSO), een bestuurscommissie van de gemeente Eindhoven. In 2005 werd dit samenwerkingsverband één stichting: Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs, kortweg SALTO.
Met een aandeelpercentage van 36 procent van de schoolgaande kinderen, is SALTO qua grootte het tweede schoolbestuur voor het primair onderwijs in Eindhoven. Met 
19 openbare basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, een internationale afdeling op 2 locaties en een bestuursbureau in Eindhoven is SALTO een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld. 

SALTO is een lerende organisatie die mensen graag wil inspireren tot persoonlijke ontwikkeling d.m.v. intensieve samenwerking met anderen. 

Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de professionals in de organisatie. We bieden alle kinderen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging, de mogelijkheid zich te ontplooien om daarmee voorbereid te zijn op de 21ste eeuw. Daarvoor is goed onderwijs met adequate hulpmiddelen, actuele lesmethoden en goed toegeruste professionals, de leerkrachten, een voorwaarde.

Leren is leuk, zowel voor de kinderen als voor volwassenen en bovendien nodig om bij te blijven. Daarom biedt SALTO de leerlingen en de medewerkers alle kansen tot zelfontplooiing. Wij moedigen hen aan te investeren in zichzelf, zodat iedereen met plezier kan leren en werken.


SALTO missie en visie


Trouw zijn aan je afkomst, hetgeen te maken heeft met je identiteit, met je verleden en met de reden waarom je ooit bent opgericht, speelt bij de inrichting en vaststelling van de missie en visie een grote rol. In 2013 is een herdefiniëring van de SALTO missie en visie in gang gezet.

Onze missie luidt:

DE basis om te leren voor het leven! Of zoals te doen gebruikelijk in onze huidige ICT gedreven maatschappij DE basis om te leren voor het leven #SALTO

Ook onze visie is opnieuw gedefinieerd en met de totstandkoming van het nieuwe logo en bijpassende symbolen luidt deze:

SALTO :
Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen

Via deze link bezoekt u de website van SALTO.

Saltomagazine
SALTO brengt twee keer per jaar een SALTO-Magazine uit vol met verhalen die tot stand komen samen met medewerkers, directeuren, leerkrachten, ouders, kinderen en samenwerkingspartners van SALTO. Lees hier het eerste SALTO-Magazine.
#SALTOTROTS

Inlog BasisOnline Ouderportaal