Aannamebeleid

Met toelating wordt bedoeld: het besluit om een aangemeld kind daadwerkelijk als leerling
van de school toe te laten. Toelatingsbeleid wordt ook wel 'aannamebeleid' genoemd. Het
gaat er hierbij om de afwegingen die een school maakt ten aanzien van het besluit om een
kind al dan niet als leerling toe te laten, c.q. aan te nemen. Daarvóór hebben de ouders/verzorgers hun
kind bij de school aangemeld middels het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier. Dit formulier krijgt u na een informatiemiddag. 
Na het besluit tot toelating volgt de inschrijving: dit gebeurt op de dag waarop het kind voor
het eerst de school bezoekt.
Naast dit toelatingsbeleid is er voor SALTO-school Reigerlaan ook een regeling waarin de
procedure van aanmelding, toelating en inschrijving van nieuwe kinderen is vastgelegd.

Download hier het aannamebeleid van de school.

Het interesseformulier is verkrijgbaar bij de directeur van de school. 
Inlog BasisOnline Ouderportaal