Wil u alvast eens rondkijken in de school? Dat kan! 
Via deze link  is de tour ook groter te bekijken, of zelfs met een VR-bril.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
VOOR OUDERS DIE OP ZOEK ZIJN NAAR EEN SCHOOL VOOR HUN KIND
EN DAARBIJ INTERESSE HEBBEN IN BASISSCHOOL REIGERLAAN

Per schooljaar zijn er 7  informatiebijeenkomsten voor belangstellende ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind.
Vanwege de wisselende maatregelen omtrent Covid-19, bepalen we per informatiemoment of deze digitaal of fysiek zal zijn. Dit laten we enkele dagen voor de bijeenkomst aan u weten.

In het schooljaar 2021-2022 vinden deze informatiebijeenkomsten plaats op:

30-09-2021     17.00 uur

19-10-2021     13.00 uur

25-11-2021     17.00 uur

25-01-2022     13.00 uur

31-03-2022     17.00 uur

10-05-2022     13.00 uur

16-06-2022     17.00 uur


Deze bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur.
Ouders/verzorgers die hier naar toe willen komen worden verzocht om tijdig aanwezig te zijn, zodat vooraf de kennismaking kan plaatsvinden en men koffie/thee kan nemen.


Deelnemers ontvangen informatie over o.a. de volgende onderwerpen:
  • toelatingsbeleid
  • procedure van aanmelding, toelating en inschrijving;
  • grondslag en identiteit van onze school;
  • missie en visie van de school
  • schoolorganisatie
  • diverse onderwijsactiviteiten

Afsluitend is er een rondleiding door het gebouw en kunnen ouders een kijkje nemen in diverse groepen.
Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers hun kind meenemen; daarvoor duurt de bijeenkomst te lang en is de inhoud te zeer gericht op ouders/verzorgers.
Indien ouders naar een van deze informatiebijeenkomsten willen komen, worden zij verzocht
zich vooraf hiervoor aan te melden. Dat kan via het algemene e-mailadres van de school:
info@bs-reigerlaan.nl

Ook dan a.u.b. doorgeven met hoeveel personen men naar de bijeenkomst komt (liefst beide ouders !), alsook de naam en geboortedatum van het betreffende kind.

Voor bepaalde leerjaren is er bij de basisschool Reigerlaan een wachtlijst ingevoerd, omdat we per geboortejaar maximaal 60 kinderen toelaten als leerling. Voor informatie over deze wachtlijsten kunnen ouders terecht bij de directeur van de school.

Zie hiervoor ook het toelatingsbeleid van de school, dat te vinden is op de website:
www.bs-reigerlaan.nl.