Wil u alvast eens rondkijken in de school? Dat kan! Via deze link  is de tour ook groter te bekijken, of zelfs met een VR-bril.

Informatiebijeenkomsten voor ouders/verzorgers
Per schooljaar zijn er informatiebijeenkomsten voor belangstellende ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind.
In het schooljaar 2022-2023 vinden deze informatiebijeenkomsten plaats op:

29-09-2022     17.00 uur
18-10-2022     13.00 uur
24-11-2022     17.00 uur
24-01-2023     13.00 uur
24-03-2023     13.00 uur Information meeting in English

30-03-2023     17.00 uur
09-05-2023     13.00 uur
22-06-2023     17.00 uur

Deze bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur.
Ouders/verzorgers die hier naar toe willen komen worden verzocht om tijdig aanwezig te zijn, zodat vooraf de kennismaking kan plaatsvinden en men koffie/thee kan nemen.

Deelnemers ontvangen informatie over o.a. de volgende onderwerpen:
  • procedure van aanmelding, toelating en inschrijving;
  • grondslag en identiteit van onze school;
  • missie en visie van de school;
  • schoolorganisatie;
  • diverse onderwijsactiviteiten.
Afsluitend is er een rondleiding door het gebouw en kunnen ouders een kijkje nemen in diverse groepen.
Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers hun kind meenemen; daarvoor duurt de bijeenkomst te lang en is de inhoud te zeer gericht op ouders/verzorgers.
Indien ouders naar een van deze informatiebijeenkomsten willen komen, worden zij verzocht
zich vooraf hiervoor aan te melden. Dat kan via het algemene e-mailadres van de school:
info@bs-reigerlaan.nl
Graag doorgeven met hoeveel personen u naar de bijeenkomst komt (liefst beide ouders!), alsook de naam en geboortedatum van het betreffende kind.

Voor bepaalde leerjaren is er bij SALTO-school Reigerlaan een wachtlijst ingevoerd, omdat we per geboortejaar maximaal 60 kinderen kunnen toelaten. Voor informatie over deze wachtlijsten kunnen ouders/verzorgers terecht bij de directeur van de school.

Zie hiervoor ook het toelatingsbeleid van de school.

 
Inlog BasisOnline Ouderportaal