INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
VOOR OUDERS DIE OP ZOEK ZIJN NAAR EEN SCHOOL VOOR HUN KIND
EN DAARBIJ INTERESSE HEBBEN IN BASISSCHOOL REIGERLAAN

Per schooljaar zijn er 10 informatiebijeenkomsten voor belangstellende ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind.
In het schooljaar 2018-2019 vinden deze informatiebijeenkomsten plaats op:
  • 13 sept 13:00
  • 11 okt 17;00
  • 22 nov 13:00
  • 18 dec 17:00
  • 24 jan 13:00
  • 28 febr 17:00
  • 28 maart 13:00
  • 18 apr 17:00
  • 23 mei 13:00
  • 20 juni 17:00

Deze bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur.
Ouders/verzorgers die hier naar toe willen komen worden verzocht om tijdig aanwezig te zijn, zodat vooraf de kennismaking kan plaatsvinden en men koffie/thee kan nemen.


Deelnemers ontvangen informatie over o.a. de volgende onderwerpen:
 toelatingsbeleid
 procedure van aanmelding, toelating en inschrijving;
 grondslag en identiteit van onze school;
 missie en visie van de school
 schoolorganisatie
 diverse onderwijsactiviteiten

Afsluitend is er een rondleiding door het gebouw en kunnen ouders een kijkje nemen in diverse groepen.
Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers hun kind meenemen; daarvoor duurt de bijeenkomst te lang en is de inhoud te zeer gericht op ouders/verzorgers.
Indien ouders naar een van deze informatiebijeenkomsten willen komen, worden zij verzocht
zich vooraf hiervoor aan te melden. Dat kan via het algemene e-mailadres van de school:
info@bs-reigerlaan.nl

Ook dan a.u.b. doorgeven met hoeveel personen men naar de bijeenkomst komt (liefst beide ouders !), alsook de naam en geboortedatum van het betreffende kind.

Voor bepaalde leerjaren is er bij de basisschool Reigerlaan een wachtlijst ingevoerd, omdat we per geboortejaar maximaal 60 kinderen toelaten als leerling. Voor informatie over deze wachtlijsten kunnen ouders terecht bij de directeur van de school.

Zie hiervoor ook het toelatingsbeleid van de school, dat te vinden is op de website:
www.bs-reigerlaan.nl.