Vakantie en vrije dagen in schooljaar 2018 - 2019:

 
Op de volgende data hebben zowel alle leerlingen, alsook de personeelsleden van de school vrij:
 
Herfstvakantie: 15 oktober t/m 19 oktober 2018
Dag voor kerstvakantie:  
Kerstvakantie:  24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Vrijdag voor carnaval:   
Voorjaarsvakantie: 4 maart  2019 t/m 8 maart 2019
Pasen:   
Meivakantie: 22 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei 2019
Collectieve vrije week 31 mei 2019 t/m 7 juni 2019
Pinksteren:  10 juni 2019
Laatste schooldag:   
Zomervakantie:  8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019          
  
Studie- werkbijeenkomsten voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn dan vrij:
  • woensdag 10 oktober 2018
  • donderdag 6 december 2018
  • woensdag 27 februari 2019
  • vrijdag 19 april 2019