Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen basisschool Reigerlaan

Met de Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt bedoeld het overblijven van kinderen in school tijdens de middagpauze. Kinderen eten dan hun lunch in school en krijgen gelegenheid om te pauzeren en te spelen.

De basisschool Reigerlaan wil investeren in kwaliteit en duurzaamheid van de tussenschoolse opvang. Doel is dat het overblijven in school gezellig, gezond en veilig voor kinderen is. Daarbij hoort een rustige, gezellige sfeer tijdens de lunch, waar kinderen ook voldoende tijd krijgen om hun maaltijd te nuttigen. Tevens willen we zorgen voor voldoende en gevarieerde speelmogelijkheden, zodat kinderen een ontspannende onderbreking van hun schooldag krijgen. Verder moet er voldoende toezicht en begeleiding zijn, waarbij kinderen bij het spel gestimuleerd worden en waarbij ruzies meteen worden 'aangepakt', liever nog: waar preventief wordt gehandeld om ruzies te voorkomen.

INVULLING TSO
 


ETEN EN DRINKEN

Kinderen dienen zelf van thuis een lunchpakket mee te nemen (eten en drinken). Ouders worden met klem verzocht hun kind een gezond lunchpakket mee te geven - in elk geval géén snoep, chips, e.d. ! Lunchdoos en drinkbeker a.u.b. voorzien van de naam van het kind. Bij jongere kinderen is ook nodig dat er een duidelijk en voor kinderen herkenbaar onderscheid is tussen het hapje voor de kleine ochtendpauze en dat voor de lunchpauze. Eten en drinken dat over is gaat weer in de lunchdoos, c.q. tas en wordt mee terug naar huis gegeven.


TSO-COÖRDINATIE

Er is binnen de school een TSO-coördinator werkzaam met als taak het coördineren van al hetgeen met het overblijven in school te maken heeft. De TSO-coördinator geeft leiding aan het team van TSO-medewerkers, regelt de aanschaf van nieuw spelmateriaal en verzorgt de financiële administratie van de TSO. 

De TSO-coördinatie is op de overblijfdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) in school aanwezig, van 8.30 tot ca. 13.15 uur. Contactgegevens:
- E-mail: tso@bs-reigerlaan.nl

TSO-coördinator is Marijke Valks. 

TSO-MEDEWERKERS

De TSO-medewerkers houden toezicht op de kinderen die in school overblijven tijdens de middagpauze en zorgen ervoor dat de kinderen na de lunch kunnen spelen. Daar hebben zij ook een begeleidende rol in. Onder de TSO-medewerkers zijn diverse ouders van leerlingen, maar ook mensen van buiten de school. Het is een vorm van vrijwilligerswerk waar een financiële vergoeding tegenover staat. Ouders (of anderen) die actief willen zijn als TSOmedewerker kunnen zich hiervoor aanmelden bij de TSO-coördinator; daar is ook informatie verkrijgbaar.