Stichting leergeld

De Stichting Leergeld Eindhoven kan ouders met beperkte financiële middelen ondersteunen, zodat hun kind toch kan deelnemen aan activiteiten van school waarvoor betaald moet worden, zoals de diverse vieringen en schoolevenementen, de schoolreis en/of het schoolkamp en de schaatslessen. Ouders kunnen bij deze stichting een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, neemt de stichting een deel van de kosten voor haar rekening. Daardoor kan het betreffende kind dan toch aan de activiteiten deelnemen.

Voor aanvraagformulieren van en nadere informatie over de Stichting Leergeld kunnen ouders in school terecht bij de directeur en bij de Interne Begeleiders. Ouders mogen erop rekenen dat we in school discreet en vertrouwelijk hiermee omgaan.

De contactgegevens van deze stichting zijn:
Stichting Leergeld
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven
Tel.: 040-213.1141
E-mail: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl
Website: www.leergeld.nl
Inlog BasisOnline Ouderportaal