Tussenschoolse opvang (T.S.O.)

Op Saltoschool Reigerlaan werken wij met een continurooster. Dit betekent dat uw kind tussen de middag op school blijft voor de lunch en de gelegenheid krijgt om te pauzeren en buiten te spelen.

ETEN EN DRINKEN
De leerkracht eet samen met de kinderen in de klas. Dit gebeurt voor óf na de buitenspeeltijd van uw kind. Dit is afhankelijk van de groep. Kinderen dienen zelf van thuis een lunchpakket mee te nemen (eten en drinken). Wij hebben als school het vignet 'Gezonde School'.  Wij willen u vragen om een gezonde lunch aan uw kind mee te geven - in elk geval géén snoep, chips e.d. 
In ons voedingsbeleid, volgens de richtlijnen van het voedingscentrum ( deze vindt u onder het kopje protocollen) kunt u lezen wat wij een gezonde en voedzame lunch vinden voor uw kind

BUITENSPELEN
Onze leerlingen spelen verdeeld over 2 pauzes met elkaar buiten. 
11:45 - 12:15: groepen 1-2, 3, 5 en 7
12:15 - 12:45: groepen 1-2, 4, 6 en 8
Tijdens het buitenspelen zijn de TSO medewerkers aanwezig en er is altijd één collega van de Reigerlaan buiten. Bij slecht weer blijven we binnen en houden de kinderen in de klaslokalen pauze, ook hier is altijd een TSO medewerker of leerkracht bij aanwezig.

TSO COÖRDINATIE
Er is binnen de school een TSO-coördinator werkzaam met als taak het coördineren van al hetgeen met het overblijven in school te maken heeft. De TSO-coördinator geeft leiding aan het team van TSO-medewerkers, regelt aanschaf van nieuw spelmateriaal en verzorgt de financiële administratie van de TSO.
Onze TSO coördinator, Marijke Valks, is op de overblijfdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) aanwezig, van 8.30 tot ca. 13.30 uur.
Contactgegevens: tso@bs-reigerlaan.nl

TSO MEDEWERKERS
De TSO-medewerkers houden toezicht op de kinderen die in school overblijven tijdens de middagpauze en zorgen ervoor dat de kinderen na de lunch kunnen spelen en ontspannen. Daar hebben zij een begeleidende rol in. Onder de TSO medewerkers zijn diverse ouders van (oud) leerlingen, maar ook mensen van buiten de school. Het is een vorm van vrijwilligerswerk waar een financiële vergoeding tegenover staat. Ouders/verzorgers (of anderen) die actief willen zijn als TSO medewerker kunnen zich melden bij de TSO coördinator.
Inlog BasisOnline Ouderportaal