Reigerbulletin 1

17-11-2021
Beste ouders, 

In de bijlage vindt u ons Reigerbulletin. We zijn terug van weggeweest ! 
Twee wekelijks zullen we u via het Reigerbulletin op de hoogte houden van wat er in en om de school speelt. 

Met vriendelijke groet, 
Nicky de Bar 
Inlog BasisOnline Ouderportaal