Uw kennis en expertise ter verrijking van ons onderwijs? (zie link naar formulier)

12-04-2018
Wilt u ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan het onderwijs van onze kinderen, een bijdrage die er écht toe doet?

Beste ouders,

 

Wilt u ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan het onderwijs van onze kinderen, een bijdrage die er écht toe doet?

 

Eerder kon u lezen dat onze school wil starten met IPC (International Primary Curriculum), via een bevraging liet een overgrote meerderheid van de ouders (98.5 %) ook weten een start met IPC een goed idee te vinden.

 

Na de meivakantie is het zo ver en starten we met de eerste units (= thema’s). De volgende units komen aan bod:

 

Groep 1-2: wat trek jij aan?

Groep 3-4: vakantie

Groep 5-6: luchthavens

Groep 7-8: vakantieshow

 

IPC leent zich ook tot diepgaande ouderparticipatie. Daarom zouden we graag gebruik willen maken van jullie kennis en expertise. Deze eerste thema’s gaan over kleding, luchthavens en vakantie. Maar de volgende jaren komen heel andere thema’s aan bod,  met zeer verschillende onderwerpen.

 

Wij willen jullie vragen om, vrijblijvend, jullie ervaring en expertise vanuit jullie beroep en/of hobby’s met ons te delen (Formulier invullen ) ; zodat wij heel gemakkelijk (groot-)ouders kunnen matchen met thema’s waarna we jullie gericht kunnen vragen of jullie interesse hebben om ons te helpen met (een onderdeel van) een thema. Zo wordt u gevraagd voor dingen die u interesseren en kunnen wij gericht (groot-)ouders vragen om ons met hun expertise te helpen met onze thema’s.  Samen maken we het onderwijs van onze kinderen dan nog aantrekkelijker en inhoudelijk nog sterker. 

 

Via de volgende bevraging vragen wij naar beroepen/hobby’s en vragen we om deze te linken aan kernwoorden. Privacy is voor ons ook heel belangrijk, deze database is dan ook enkel toegankelijk voor leerkrachten van onze school en uiteraard verwijderen wij uw gegevens weer zodra u daar om vraagt of zodra jullie kinderen onze school verlaten.

 

Linken aan kernwoorden?

 

Bv: U bent bouwvakker met hobby robotica en vult de volgende trefwoorden in: huis, gebouw, bouwen, metselen, bouwmaterialen, bouwplan, robot, programmeren, automatisering, techniek, enz.

 

Bv: de hartchirurg met hobby’s zweefvliegen en bonbons maken vult de volgende trefwoorden in: hart, chirurg, bloedsomloop, cardio, ziekenhuis, operatiekamer, vliegen, thermiek, luchthaven, vleugels, bonbons, chocolade enz.

 

Wij hopen dat u dit idee ook ziet zitten en dat u zich – vrijblijvend – wilt aanmelden via dit formulier: Formulier invullen

Mogen wij ook vragen om de link naar het formulier door te sturen naar grootouders of naar andere personen waarvan u denkt dat zij een goede bijdrage kunnen en willen leveren aan onze thema’s?

 

Alvast bedankt voor uw hulp.

Vriendelijke groeten,

Geert

 

Geert Simons

Directeur SALTO-school Reigerlaan

 

 

Waarom IPC? Door voor IPC te kiezen willen wij:

 

  • onze lessen nog aantrekkelijker en actiever maken voor jullie kinderen;
  • de betrokkenheid, de motivatie en het leerplezier van onze leerlingen verhogen;
  • onze kinderen helpen zich te ontwikkelen tot actieve leerlingen die nog beter voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs en latere studies;
  • onze leerlingen beter voorbereiden op HUN toekomst in een steeds sneller veranderende maatschappij;
  • de 21ste eeuwse vaardigheden gestructureerd aanbieden in ons curriculum;
  • dat door actief, onderzoekend leren de opgedane kennis meer diepgang krijgt;
  • onze leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf en uit hun schooltijd te halen;
  • hoge verwachtingen waar maken, zoveel mogelijk op het niveau van ieder kind.

 

 

 

 

Meer informatie over IPC vinden jullie hieronder:

 

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daar hoort dan ook het onderwijs op in te spelen. Vele kinderen zullen later solliciteren voor een baan die momenteel überhaupt nog niet eens bestaat, dit vaak ook (tijdelijk) in een ander land dan het land waarin ze geboren zijn. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. SALTO-school Reigerlaan wil daar met het IPC in mee gaan door een programma aan te bieden voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Ervaring leert dat IPC de betrokkenheid van de kinderen opvallend verhoogt en het biedt ook kansen om kinderen op hun eigen niveau zo uitdagend mogelijk verder te laten ontwikkelen.

 

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, gericht op de creatieve vakken en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis etc.).  Het onderzoekend en actief leren staat centraal. (Dus een curriculum voor alle vakken, behalve voor taal en rekenen… dit blijven we aanbieden zoals u dat gewend bent.)

Het IPC is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.


Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC-curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen, waaronder Nederland, gebruikt! (Voor meer informatie, kijk op www.ipc-nederland.nltarget="_blank"> )

target="_blank">

 

Navraag leert ons dat bestaande Nederlandse IPC-scholen als feedback van scholen van het voortgezet onderwijs krijgen dat kinderen afkomstig van een IPC-school zeer zelfstandig kunnen werken, open zijn en de goede vragen kunnen stellen. Zij kunnen goed het leren verwoorden en presenteren prima. In het algemeen presteren zij daarom goed in het voortgezet onderwijs.

 

Uiteraard zal er op onze school nog steeds heel veel aandacht zijn voor taal- en rekenonderwijs. De school is terecht trots op de resultaten die de kinderen voor deze vakken behalen. Dit succes willen we dan ook blijven bestendigen. Maar nu kan de school, dankzij IPC, nog veel meer kansen bieden aan de leerlingen om zich grondig en goed voor te bereiden op HUN toekomst, in HUN 21ste eeuw. 

 

 

Inlog BasisOnline Ouderportaal