IPC, uw mening is belangrijk voor ons. (zie onderstaande link naar de bevraging)

18-01-2018

Beste ouders,

 

In een vorig bericht kon u lezen dat wij overwegen om te starten met IPC (International Primary Curriculum). Vorige week organiseerden we een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Het was geweldig om te zien hoeveel mensen die avond aanwezig waren. Uw betrokkenheid werkt zeer motiverend voor ons!

 

Waarom IPC? Door voor IPC te kiezen willen wij:

 

  • onze lessen nog aantrekkelijker en actiever maken voor jullie kinderen;
  • de betrokkenheid, de motivatie en het leerplezier van onze leerlingen verhogen;
  • onze kinderen helpen zich te ontwikkelen tot actieve leerlingen die nog beter voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs en latere studies;
  • onze leerlingen beter voorbereiden op HUN toekomst in een steeds sneller veranderende maatschappij;
  • de 21ste eeuwse vaardigheden gestructureerd aanbieden in ons curriculum;
  • dat door actief, onderzoekend leren de opgedane kennis meer diepgang krijgt;
  • onze leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf en uit hun schooltijd te halen;
  • hoge verwachtingen waar maken, zoveel mogelijk op het niveau van ieder kind.

 

Navraag leert ons dat bestaande Nederlandse IPC-scholen als feedback van scholen van het voortgezet onderwijs krijgen dat kinderen afkomstig van een IPC-school zeer zelfstandig kunnen werken, open zijn en de goede vragen kunnen stellen. Zij kunnen goed het leren verwoorden en presenteren prima. In het algemeen presteren zij daarom goed in het voortgezet onderwijs.

 

Wij zouden dit schooljaar graag in alle groepen een eerste thema uittesten, met daarna de intentie om vanaf komend schooljaar het IPC volledig te implementeren voor de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, internationalisering, wetenschappen,…) en de creatieve vakken. Een thema duurt ongeveer 6 weken. We willen ons eerste (test)thema starten na de meivakantie. Dit IPC-thema komt dan in de plaats van de eerder geplande projectweek.

 

De leerkrachten en ik zijn enthousiast over de mogelijkheden van dit curriculum, wij hopen dat u even enthousiast wordt over de mogelijkheden en dat u dezelfde kansen ziet als wij.

Jullie mening is belangrijk voor ons, mag ik jullie vragen om jullie mening over het implementeren van IPC met ons te delen via deze link:

 

Starten met IPC op SALTO-school Reigerlaan?

 

Formulier invullen

 

 

Vriendelijke groeten,

Geert

 

Meer informatie over IPC vinden jullie hieronder:

 

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daar hoort dan ook het onderwijs op in te spelen. Vele kinderen zullen later solliciteren voor een baan die momenteel überhaupt nog niet eens bestaat, dit vaak ook (tijdelijk) in een ander land dan het land waarin ze geboren zijn. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. SALTO-school Reigerlaan wil daar met het IPC in mee gaan door een programma aan te bieden voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Ervaring leert dat IPC de betrokkenheid van de kinderen opvallend verhoogt en het biedt ook kansen om kinderen op hun eigen niveau zo uitdagend mogelijk verder te laten ontwikkelen.

 

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, gericht op de creatieve vakken en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis etc.).  Het onderzoekend en actief leren staat centraal. (Dus een curriculum voor alle vakken, behalve voor taal en rekenen… dit blijven we aanbieden zoals u dat gewend bent.)

Het IPC is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.


Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC-curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen, waaronder Nederland, gebruikt! (Voor meer informatie, kijk op www.ipc-nederland.nl )

 

Uiteraard zal er op onze school nog steeds heel veel aandacht zijn voor taal- en rekenonderwijs. De school is terecht trots op de resultaten die de kinderen voor deze vakken behalen. Dit succes willen we dan ook blijven bestendigen. Maar nu kan de school, dankzij IPC, nog veel meer kansen bieden aan de leerlingen om zich grondig en goed voor te bereiden op HUN toekomst, in HUN 21ste eeuw.