Kwaliteitszorg

SALTOschool Reigerlaan wil kwalitatief hoogstaand onderwijs geven. Dat doen we door zelf systematisch te ontwikkelen. Kwaliteitszorg is een systeem waarmee onze school onderwijsontwikkelingen vorm geeft en bewaakt.
Op onze school wordt met ingang van schooljaar 2014-2015 gewerkt via de systematiek van WMK. Bij de vormgeving worden samenhangend beleid en concrete doelstellingen geformuleerd die vervolgens leiden tot benodigde acties om een hogere onderwijskwaliteit te bereiken.
Na de invoering, worden de effecten ervan bekeken aan de hand van gegevens, zoals: de kwaliteitskaarten, inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken.
Vanaf dat moment worden lopende plannen bijgesteld en nieuwe plannen gemaakt, waardoor het proces weer van voor af aan begint.
Iedere school bepaalt zelf, binnen de wettelijke kaders van regelgeving en toezicht, wat de gewenste kwaliteit inhoudt en waar ze zich op willen ontplooien.
Deze plannen zijn in de schoolgids en het schoolplan beschreven.

Hier kunt u het laatste inspectierapport downloaden:

Rapport onderwijsinspectie met bevindingen stelselonderzoek, 2012-2013.