100 jaar Reigerlaan

In 1876 werd onze school gesticht op de hoek van de Grote Berg en Wal. In 1914 werd de school op de huidige locatie Reigerlaan gebouwd en in 1915 kwamen de eerste leerlingen. De school echter bestaat  eigenlijk al 124 jaar! Op de huidige locatie bestaat de school 100 jaar.

Vorig jaar zijn we gestart met festiviteiten in het kader van het jubileumjaar. Bij de opening van dat schooljaar 2014-2015 hebben we de jarige alvast versierd. Dat is te zien aan de mooie banners aan de voorzijde en achterzijde van het gebouw en de vlaggen op de speelplaats. Bij elke viering lieten we het kroontje van de Reiger schitteren en maakten we er een extra feestje van. Een hoogtepunt in dat schooljaar waren de projectweken die in het teken stonden van het 100 jarig bestaan. De projectweken werden geopend op maandag 23 maart 2015 en werden afgesloten met een feestelijke activiteit op vrijdag 10 april 2015. De echte invulling van deze feestweken bleef nog lang een verrassing.

Op 17 juli 2015 vond de jaarlijkse schooleindviering plaats waarbij we terugkeken op een feestelijke start van het jubileumjaar. Vervolgens hebben we bij aanvang van dit nieuwe schooljaar (2015-2016) aandacht geschonken aan het feit dat 100 jaar geleden de eerste leerlingen onderwijs genoten aan onze school. 

Naast tal van feestelijkheden rondom het eeuwfeest van de Reigerlaan zijn we ook voornemens om de rijke geschiedenis van de school aan bod te laten komen in een jubileumboek. Door middel van een aantal themaís denken we een breed beeld van de school te kunnen schetsen. Van daaruit willen we kijken naar wat de Reigerlaan ons in de toekomst nog kan bieden. Met de presentatie van dit boek sluiten we ons eeuwfeest in 2015-2016 nog niet helemaal af. 
Kalender
29oktober2017
Start wintertijd
31oktober2017
Halloween
06november2017
Week van respect
Inlog BasisOnline Ouderportaal