Buitenschoolseopvang (B.S.O.)

 
Voor de opvang van kinderen voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties, de zgn. Buitenschoolse Opvang (BSO), is Salto basisschool Reigerlaan een samenwerking aangegaan met ‘Korein’, een instelling voor kinderopvang in Eindhoven en omgeving. Deze buitenschoolse opvang vindt echter niet in de school zelf plaats, dit vanwege plaatsgebrek. Een informatiepakket van Korein met inschrijfformulier is in school verkrijgbaar bij de conciërge of directeur, maar uiteraard kan dit ook bij Korein zelf worden aangevraagd.

De contactgegevens van Korein zijn als volgt:
adres:                    Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven
telefoon:                 040-294.8940
e-mailadres:           info@koreinkinderplein.nl
website:                 www.koreinkinderplein.nl
 
Diverse kinderen maken al gebruik van de opvang die Korein buiten schooltijd biedt. Ouders zijn daar echter volkomen vrij in. Er zijn ook diverse ouders die hun kind naar een andere instelling voor buitenschoolse opvang laten gaan, bv. SKON, Humanitas, Droomwereld, Kids Compagnie e.d.
Elke dag worden de kinderen door taxi’s en/of busjes vanuit de BSO naar school gebracht en na schooltijd  ook weer afgehaald.
Overigens: momenteel worden er voorbereidingen getroffen om de school om te vormen tot een SPIL-centrum, waar basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang op één locatie zijn gehuisvest en nauw met elkaar samenwerken. SPIL staat voor: Spelen Integreren met Leren. Daarvoor is een verbouwing en uitbreiding van het huidige schoolgebouw nodig. Realisatie van deze bouwplannen zijn op dit moment in volle gang. 
Kalender
29oktober2017
Start wintertijd
31oktober2017
Halloween
06november2017
Week van respect
Inlog BasisOnline Ouderportaal