Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen basisschool Reigerlaan

Met de Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt bedoeld het overblijven van kinderen in school tijdens de middagpauze. Kinderen eten dan hun lunch in school en krijgen gelegenheid om te pauzeren en te spelen.

De basisschool Reigerlaan wil investeren in kwaliteit en duurzaamheid van de tussenschoolse opvang. Doel is dat het overblijven in school gezellig, gezond en veilig voor kinderen is. Daarbij hoort een rustige, gezellige sfeer tijdens de lunch, waar kinderen ook voldoende tijd krijgen om hun maaltijd te nuttigen. Tevens willen we zorgen voor voldoende en gevarieerde speelmogelijkheden, zodat kinderen een ontspannende onderbreking van hun schooldag krijgen. Verder moet er voldoende toezicht en begeleiding zijn, waarbij kinderen bij het spel gestimuleerd worden en waarbij ruzies meteen worden Ĺaangepaktĺ, liever nog: waar preventief wordt gehandeld om ruzies te voorkomen.

INVULLING TSO
 
Bij het begin van de middagpauze, dus om 11.45 uur, begint de Tussenschoolse Opvang. Kinderen gebruiken dan in het eigen groepslokaal hun lunchpakket. De leerkracht is tijdens deze lunch in het lokaal aanwezig en houdt toezicht op de overblijvende kinderen. In de groepen 1-2, 3 en 4 is naast de leerkracht ook een TSO-medewerker aanwezig, eveneens voor het toezicht, maar ook om kinderen te helpen bij bv. het openen van drinkbekers, het opruimen, e.d. Na de lunch (ca. 12.00 uur) gaan kinderen spelen, buiten op speelplaats of binnen. Dat gebeurt dan onder toezicht en begeleiding van TSO-medewerkers.

ETEN EN DRINKEN

Kinderen dienen zelf van thuis een lunchpakket mee te nemen (eten en drinken). Ouders worden met klem verzocht hun kind een gezond lunchpakket mee te geven - in elk geval gÚÚn snoep, chips, e.d. ! Lunchdoos en drinkbeker a.u.b. voorzien van de naam van het kind. Bij jongere kinderen is ook nodig dat er een duidelijk en voor kinderen herkenbaar onderscheid is tussen het hapje voor de kleine ochtendpauze en dat voor de lunchpauze. Eten en drinken dat over is gaat weer in de lunchdoos, c.q. tas en wordt mee terug naar huis gegeven.


TSO-COÍRDINATIE

Er is binnen de school een TSO-co÷rdinator werkzaam met als taak het co÷rdineren van al hetgeen met het overblijven in school te maken heeft. De TSO-co÷rdinator geeft leiding aan het team van TSO-medewerkers, regelt de aanschaf van nieuw spelmateriaal en verzorgt de financiŰle administratie van de TSO. Tevens is er een assistent-TSO-co÷rdinator, die de TSO-co÷rdinator ondersteunt en haar taken overneem bij eventuele afwezigheid. Beide TSO-co÷rdinatoren zijn professionele krachten, dus aangesteld in dienst van de school.

De TSO-co÷rdinatie is op de overblijfdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) in school aanwezig, van 8.30 tot ca. 13.15 uur. Contactgegevens:
- E-mail: tso@bs-reigerlaan.nl

TSO-co÷rdinator is Marijke Valks. 

TSO-MEDEWERKERS

De TSO-medewerkers houden toezicht op de kinderen die in school overblijven tijdens de middagpauze en zorgen ervoor dat de kinderen na de lunch kunnen spelen. Daar hebben zij ook een begeleidende rol in. Onder de TSO-medewerkers zijn diverse ouders van leerlingen, maar ook mensen van buiten de school. Het is een vorm van vrijwilligerswerk waar een financiŰle vergoeding tegenover staat. Ouders (of anderen) die actief willen zijn als TSOmedewerker kunnen zich hiervoor aanmelden bij de TSO-co÷rdinator; daar is ook informatie verkrijgbaar.

 
DISTRICTS-KAMPIOENSCHAPPEN SCHAKEN VOOR...
Inlog BasisOnline Ouderportaal